RUSENGLAT
Rojas Ostas Pārvalde

Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā.Rojas ostas pārvalde uzaicina Jūsu uzņēmumu piedalīties cenu aptaujā pasūtījumā ROP 2014/ 01 “Remonta padziļināšanas darbi Rojas ostā”


1. Pasūtītājs: “Rojas ostas pārvalde”; adrese: Rojas ostas pārvalde, Roja, Ostas iela 1, LV- 3264; PVN reģ. Nr. 90000338814

2. Pasūtijuma nosaukums: “Remonta padziļināšanas darbi Rojas ostā”.

3. Pasūtījuma apraksts: Remonta padziļināšanas darbi uz Rojas ostas kuģu ceļa saskaņā pievienoto shēmu. Grunts atzīme – 6,0 m  saskaņā ar darba uzdevumu. Aptuvenais darbu apjoms 20 tūkstoši kubikmetru. Grunts izgāztuve krastā saskaņā ar pievienoto shēmu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, veids un termiņš: Rakstiski Rojas ostas pārvaldē līdz 10. 03. 2014. pl. 12. 00.

5. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 dienas.

6. Pasūtītāja kontaktpersona: Rojas ostas pārvaldnieks Jānis Megnis telef. 29-238127, e- pasts rojasosta@apoollo.lv

7. Piedāvājumā norādīt:
7.1 Pasūtījuma izpildes cenu (kopējo un bez PVN).
7.2 Pasūtījuma izpildes termiņus.
7.3 Pasūtījuma izpildes tehnoloģijas aprakstu.

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: viszemākā kopējā pasūtījuma izpildes cena.

 


© Rojas Ostas Pārvalde, 2017 Izstrādāts: websoft.lv