1.      LR Ostu likums  PDF

2.      LR MK Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu 01.02.2014 PDF

3.      Rojas ostas pārvaldes nolikums PDF

4.      ROJAS OSTAS MAKSAS UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLIE ROBEŽLĪMEŅI PDF

5.      ROJAS OSTAS KUĢU RADĪTO ATKRITUMU UN PIESĀRŅOTO ŪDEŅU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN KUĢU RADĪTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS 2023. – 2028. GADIEM PDF

6.      ZEMES NOMAS UN APBŪVES TIESĪBU MAKSAS UN LĪGUMA TERMIŅA NOTEIKŠANAS  METODIKA  PDF ostas nomas plāns PDF

7.      Grozījumi Rojas ostas 2022.gada 18.februāra noteikumos "Rojas ostas maksas un ostas pakalpojumu maksimālie robežlīmeņi" (Latvijas Vēstnesis 08.01.2024) PDF