Rojas ostas pārvaldes realizētie attīstības projekti 2019 – 2023. gads.


Nr. p.k.

Projekta nosaukums

Periods

Izmaksas

Finansējums

1.

“Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi 

Rojas ostā”

 EST-LAT 55 “ESTLAT Harbours” ROP 01/2018

2018/ 2019

42375 EUR

ERAF finansējums 85%; Valsts budžeta finansējums 5 %; Ostas pārvaldes finansējums 10 % 

2.

“Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi 

Rojas ostā” 

EST-LAT 55 “ESTLAT Harbours” ROP 01/2019

2019/2020

131646 EUR

ERAF finansējums 85%; Valsts budžeta finansējums 5 %; Ostas pārvaldes finansējums 10 %

3.

“Papildus video novērošanas kameru uzstādīšana Rojas ostā”

(ID Nr.: ROP 01/2023 ESTLAT 177 “EASTBALTIC Harbours)

2023

5091,60 EUR

ERAF finansējums 85%; Valsts budžeta finansējums 5 %; Ostas pārvaldes finansējums 10 %


https://www.talsunovads.lv/lv/projekts/uzlabota-jahtu-ostu-infrastruktura-un-ostu-tikla-attistiba-igaunija-un-latvija-est-lat-harbours 

Sadarbībā ar Talsu novada domi realizēts projekts: “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT harbours)”